Atelier

Het betreft de zerken uit de 15de eeuw van graftomben van twee priesters. De grafstenen zijn gevonden door de eigenaar van de kerk in Pietersbierum, kunstenaar Klaas Werumeus Buning. De grafschriftencommissie van de Fryske Akakdemy heeft de teksten op de zerken ontcijferd. Deze zijn niet in het Latijn maar in het Middel-Nederlands. Op een van de zerken staat een wapen dat het oudste is in zijn soort dat ooit in Fryslân is gevonden.

Video Presentation
+