Home

atelier

schilder van stad en land, paarden en zomer, bermen en losse lippen

Tentoonstellingen werumeus buning

Tentoonstellingen 2016

Museum Martena,Franeker `PORTRETTEN` ihkv. de klassieke salon org. Klassieke Academie, met oa Rein Pol, Sam Drukker,Peter B. van Houten ea.. 1 april t/m 4 september

“Langs oude dijken”,bijzondere kerkenroute met selecte FRIESE kunst uit , in Noord west Friesland waar ook galerie Kerk/Pietersbierum, tevens mijn atelier, aan mee doet. Kerk Pietersbierum, Tjerkhofspaed 1 .Op de zaterdagen vanaf 2 juli-augustus-10 september 2016, van 13.30-17.00.

Galerie Aktua Forma, Groningen (Nieuwstad) “Muziek”,met oa. Rene Jansen, Flip Gaasendam,Rein Pol ea. 27 augustus- 4 oktober.

Galerie Zofier, boerderij aan de Aldewei(Olestaete).Najaarstentoonstelling, met Martin de Jong, Gerrit Wijngaarden, Keimpe van der Kooi . Vanaf 9 september- 14 november .OP 11 SEPTEMBER OPENING MET FREEK DE JONGE….

Galerie Buitengewoon, de Wilgen (bij Drachten). “Portretten” met Jentsje Popma ,Douwe Elias en Pieter Pander.28 augustus t/m 14 november.

Tuinen van zorg en vlijt. Harlingen,Midlumerweg.Tentoonstelling org. SYLT Harlingen. 16 september t/m 1 november.

Galerie in de Kerkstraat, Arnhem.” Portret van het landschap”. groepstentoonstelling.8 oktober -14 november

“Alma-Tadema”, tentoonstelling op bijzondere lokaties in Dronrijp ihkv. grote Alma -Tadema tentoonstelling in Fries Museum. Met Paul van Dongen, Jan Peter Muilwijk, Jan van der Kooi ea. 1 november t/m 15 december.

Galerie Velthuis,bij Visserbrug Lage der Aa, Groningen.Tijdens Winterwelvaart, midden december. “het Wad” groepstentoonstelling.

Tentoonstelling 2017

Galerie de Twee Pauwen,Den Haag. 14 januari- 1 maart.

Noorwegen,3 zomermaanden,Cultuurhuis Prestogard(in de buurt van Lillehammer) samen met Lia Duinker en Lyske Gais.

Kijk voor foto’s van de schilderijen,ook van Buning in ” Galerie”

En voor komende exposities, CV, publikaties, recensies en nog meer in “Atelier”

bijgewerkt 2 september 2016