Home

schilder van paarden en tempels, zee en wadden en losse lippen

Exposities van werk van Klaas Werumeus Buning ….

Tentoonstellingen 2017

Het BOURGONDISCH LEVEN.In expositieruimte van het Drents Schildergenootschap: de bovenetage van het Warenhuis Veen, centrum Assen. Groepstentoonstelling met diverse Drentse en Groningse kunstenaars.
15 september tot en met 30 oktober.

Galerie de Twee Pauwen, Den Haag.”ETEN”, 24 november t/m 6 januari 2018. Div. kunstenaars

ALDFEARS ERF.Kerk Allingawier.Aldfears Erfroute tussen Workum en Makkum. Met Jentsje Popma,Gerrit Wijngaarden,Hendrik Elings en Reinder Ourensma.Hele najaar 2017
Elke vrijdag en zaterdag

NIEUW WERK. Galerie in de Kerkstraat in Arnhem,vanaf 11 augustus.Do.vrij. en zat. open.

Tentoonstellingen 2018

Galerie van Strien, Groepstenstoonstelling. Nieuw-Amsterdam, Drenthe. april/mei

Kunst in eigen Galerie/Kerkgebouw. ” Fryslan yn ‘e haad” Pietersbierum,Friesland. julie /augustus.

Het Friesche Landschap, expositie(s) ihkv. Leeuwarden CH2018

Galerie Zofier te Workum,Bijzondere Plekken in Friesland. Juli/augustus.

Galerie Bonnard,te Nuenen.NOORD BRABANT Met Rene Jansen. Maand september.

Galerie Bax,Sneek.Friesland. Maand december

Zie voor schilderijen,ook van Klaas Buning in ” Galerie”

bijgewerkt: 12 oktober 2017