Home

schilder van paarden en tempels, zee en wadden en losse lippen

Waar zijn schilderijen van Werumeus Buning te zien?

2017

“Door God gegeven” …KUNST in KERKEN. Kunst in eigen Studio/Kerkgebouw te Pietersbierum.In 7 andere dorpskerken in Westergo ( het gebied boven de lijn Harlingen en Franeker ) is ook werkte zien van anderen oa. Jan Roos, Tryntsje Nauta, Dirk Beintema.Het is een woest romantische kunstroute, met verbindingen tussen landschap,religie en historie.Erg de moeite waard….
Het KUNST IN KERKEN project is door Keunstwurk geentameerd.
Elke zaterdagmiddag vanaf 1 juli t/m 9 september van 13.30 tot 17.00.

ALDFEARS ERF.Kerk Allingawier.Aldfears Erfroute tussen Workum en Makkum. Met Jentsje Popma,Gerrit Wijngaarden,Hendrik Elings en Reinder Ourensma.Tot en met 30 augustus.
Elke vrijdag en zaterdag

NIEUW WERK. Galerie in de Kerkstraat in Arnhem,vanaf 11 augustus.Do.vrij. en zat.

“HUID” . Galerie Twee Pauwen, Den Haag. Zomertentoonstelling HUID met oa. Bernard de Wolff,Karel Buskes, Eva de Visser, Niels Smit van Burgst, Papetti ,Andrej Zadorine …e.a.
2 juli t/m 14 augustus,do.vrij. en zat.

” De FOUDGUMSE SCHOOL, docenten en cursisten”,in Museum Mohlmann, Appingedam. Met oa. Niels Smits van Burgst, Sam Drukker, Peter B. van Houten, Marcel Duran, Piet Adriaanse e.a…
Met catalogus 29 juli t/m 14 september.do.vrij.en zat.

10 september. ATELIER ZOFIER, Workum.Dag met allerlei aktiviteiten rond galerie Zofier. Ook in Workum allerlei kunstzinneige aktiviteiten

BOURGONDISCH LEVEN.Expositieruimte van het Drents Schildergenootschap,Warenhuis Veen, Assen. Groepstentoonstelling met diverse kunstenaars.
15 september tot en met 30 oktober.

2018

Galerie van Strien, Groepstenstoonstelling. Nieuw-Amsterdam, Drenthe. april/mei

Kunst in eigen Galerie/Kerkgebouw. ” Fryslan yn ‘e haad” Pietersbierum,Friesland. julie /augustus.

Galerie Zofier,11 STEDEN. Workum, Friesland. Juli/augustus.

Galerie Bonnard, Nuenen.NOORD BRABANT Met Rene Jansen. Maand september.

Galerie Bax,Sneek.Friesland. Maand december

Kijk voor foto’s van de schilderijen,ook van Buning in ” Galerie”

En voor komende exposities, CV, publikaties, recensies en nog meer in “Atelier”

bijgewerkt: 14 augustus 2017