Home

schilder van tuinen, tafels, tempels en losse lippen

Tentoonstellingen met werk van Klaas Werumeus Buning ….

Exposities nog dit jaar…..

Galerie de Twee Pauwen, Den Haag.”over ETEN”, 26 november t/m 6 januari 2018. Div. kunstenaars

Galerie Zofier, Workum.”HET RITME VAN DE STAD” 19 november-4 januari2018.Met Martin de Jong, Peter Hartwig ea.

ALDFEARS ERF.Kerk Allingawier.Aldfears Erfroute tussen Workum en Makkum. Met Jentsje Popma,Gerrit Wijngaarden,Hendrik Elings en Reinder Ourensma.Hele najaar 2017
Elke vrijdag en zaterdag

NIEUW WERK. Galerie in de Kerkstraat in Arnhem,vanaf 11 november.Do.vrij. en zat. open.

Exposities 2018

Galerie van Strien, Groepstenstoonstelling. Nieuw-Amsterdam, Drenthe. april/mei

Kunst in eigen Galerie/Kerkgebouw. ” Fryslan yn ‘e haad” Pietersbierum,Friesland. julie /augustus.

Het Friesche Landschap, expositie(s) ihkv. Leeuwarden CH2018

Galerie Zofier te Workum,”FRYSLAN FINEST”, part II:het mooiste van Friesland. Juli/augustus.

Galerie Bonnard,te Nuenen, Noord Brabant. Met Rene Jansen. Maand september.

Galerie Bax,Sneek.Friesland. Maand december

Zie ook Klaas W. Buning in ” Galerie”

bijgewerkt: 18 november 2017