Home

atelier

schilder van parken en tempels, zee en wadden en losse lippen

Tentoonstellingsagenda Klaas Werumeus Buning

Tentoonstellingen 2017

Drents Museum, Assen.”Zelfportretten”, groepstentoonstelling 14 september 2016 tot en met 25 juni 2017.

Kunst in Kerk-Galerie Pietersbierum. Maand augustus, zaterdag en zondag.

Kerk Allingawier.Aldfears Erfroute tussen Workum en Makkum . April t/m half augustus. Met Jentsje Popma, Gerit Wijngaarden, Hendrik Elings en Reinder Ourensma

Galerie Twee Pauwen, Den Haag. Zomertentoonstelling met oa. Bernard de Wolff,Andrej Zadorine….

Museum Mohlmann.” De Foudgumse school, docenten en cursisten”, met oa. Niels Smits van Burgst, Sam Drukker, Peter B. van Houten, Marcel Duran, Piet Adriaanse e.a…met catalogus juni/juli.Groepstentoonstelling.

Tentoonstellingen 2018
Galerie van Strien, Nieuw Amsterdam. Groepstenstoonstelling,april/mei

Kijk voor foto’s van de schilderijen,ook van Buning in ” Galerie”

En voor komende exposities, CV, publikaties, recensies en nog meer in “Atelier”

bijgewerkt: 8 april 2017