Home

atelier

schilder van paarden en de Morvan, bermen en losse lippen

Tentoonstellingen klaas werumeus buning

Tentoonstellingen 2016

Galerie Zofier, boerderij aan de Aldewei(Olestaete).Najaarstentoonstelling, met Martin de Jong, Gerrit Wijngaarden, Keimpe van der Kooi . Vanaf 9 september- 14 november .

Galerie Buitengewoon, de Wilgen (bij Drachten). “Portretten” met Jentsje Popma ,Douwe Elias en Pieter Pander.28 augustus t/m 14 november.

Galerie in de Kerkstraat, Arnhem.” Portret van het landschap”. groepstentoonstelling.8 oktober -14 november

“Alma-Tadema”, tentoonstelling op bijzondere lokaties in Dronrijp ihkv. grote Alma -Tadema tentoonstelling in Fries Museum. Met Paul van Dongen, Jan Peter Muilwijk, Jan van der Kooi ea. 1 oktober t/m 15 december.

Galerie Velthuis,bij Visserbrug Lage der Aa, Groningen.Tijdens Winterwelvaart, midden december. “het Wad” groepstentoonstelling.

Tentoonstelling 2017

Galerie de Twee Pauwen,Den Haag. 14 januari- 1 maart.

Noorwegen,3 zomermaanden,Cultuurhuis Prestogard(in de buurt van Lillehammer) samen met Lia Duinker en Lyske Gais.

Kijk voor foto’s van de schilderijen,ook van Buning in ” Galerie”

En voor komende exposities, CV, publikaties, recensies en nog meer in “Atelier”

bijgewerkt 5 oktober 2016